Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-083
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   07.07.2016
Gazeta Zyrtare: 23/2016