Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-060
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   06.04.2016
Gazeta Zyrtare: 11/2016