Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-042
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   14.01.2016
Gazeta Zyrtare: 4/2016