Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-057
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   08.01.2016
Gazeta Zyrtare: 2/2016