Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-054
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   31.08.2015
Gazeta Zyrtare: 27/2015