Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-029
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   18.08.2015
Gazeta Zyrtare: 24/2015