Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-035
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   30.06.2015
Gazeta Zyrtare: 17/2015