Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-13/2013
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   03.05.2013