Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-38/2014
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   03.12.2014