Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-33/2014
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   01.10.2014