Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-15/2014
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   06.05.2014