Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA-01/2014
Institucioni Ministria e Diasporës
Data e publikimit:   06.11.2014