Lista e Akteve të Komunave
Shkarko listën
Kërko aktet e Komunave:
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
K.DG-01-060/01-14408/1-RR
11.08.2017
Komuna e Dragashit   Rregullore
K.DG-01.Nr.060-6335/1-RR
07.08.2017
RR-02/2008-K.DR
04.12.2008
RR-01/2017-K-FR
23.05.2017
RR-49/2017-K.IS
03.05.2017
RR-01-60/2015-K.IS
29.06.2015
RR-27/2017-K.IS
03.05.2017
RR-25/2016-K.IS
30.03.2016
RR-576-K.RH
27.04.2017
ST-1005/2017-K.RH
27.04.2017
ST-01-2909/2014-K.RH
30.07.2014
ST- 01 Nr 569/2010-K.RH
16.12.2010
RR-01/2017-K.PE
24.02.2017
RR-01-006-93314-K.PD
13.02.2017
ST-01-640-93374-K.PD
13.02.2017
RR-06/2016-(K.KAC)
16.01.2017
RR-02/2012-(K.KAC)
31.10.2012
RR-01-432-72668-K.PD
28.12.2016
RR-01-400-85811-K-PD
30.09.2015
RR-06/2016-K.PE
18.11.2016
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit