Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
QRK-14/2017-RR
13.10.2017
QRK-02/2011
22.03.2011
MD-05/2017-UA
11.10.2017
MFSK-05/2017-RR
10.10.2017
MPB-05/2017-RR
03.10.2017
MPB-04/2017-RR
03.10.2017
MPB-05/2015
17.12.2015
MD-04/2017-UA
19.09.2017
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-13/2017-RR
18.09.2017
QRK-04/2016-RR
22.03.2016
Qeveria e Republikës së Kosovës   Udhëzime Administrative
QRK-09/ 2017-UA
06.09.2017
MBPZHR-06.2017-UA
30.08.2017
Qeveria e Republikës së Kosovës   Udhëzime Administrative
QRK-08/2017-UA
29.08.2017
Qeveria e Republikës së Kosovës   Udhëzime Administrative
QRK-15/2012
12.12.2012
QRK-12/2017-RR
29.08.2017
QRK-09/2016-RR
20.06.2016
MPB-06/2017-UA
28.08.2017
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal   Rregullore
MAPL-01/2017-RR
23.08.2017
MAPL- 01/2013
24.01.2013
MSH-09/2017-UA
23.08.2017
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit