Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MTI-15/2018-UA
20.11.2018
MTI-07/2018-UA
16.08.2018
MTI-14/2018-UA
16.11.2018
MTI-2009/13
16.06.2009
QRK-22/2018-RR
12.11.2018
QRK-02/2011
22.03.2011
QRK-21/2018-RR
12.11.2018
QRK-05/2013
12.02.2013
QRK-20/2018-RR
12.11.2018
MTI-13/2018-UA
12.11.2018
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-09/2018-UA
08.11.2018
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-UA-06/2018-UA
07.11.2018
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-14/2015
31.12.2015
Ministria e Financave   Udhëzime Administrative
MF-03/2018-UA
30.10.2018
MF-04/2011
13.07.2011
Ministria e Financave   Rregullore
MF-01/2018-RR
30.10.2018
MF-02/2014
24.10.2014
MIN-02/2018-UA
24.10.2018
MIN-01/2018-UA
29.06.2018
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-18/2018-RR
23.10.2018
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit