Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
QRK-10/2019-RR
01.08.2019
MAPL-02-2019-UA
31.07.2019
MAPL-08/2008
15.07.2008
MF-06/2019-UA
30.07.2019
MF-05/2019-UA
30.07.2019
MF-04/2019-UA
30.07.2019
MZHE-03/2019-UA
29.07.2019
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-09/2019-RR
24.07.2019
MPB-08/2019-UA
24.07.2019
MM-NR.06/2019-RR
23.07.2019
MFSK-04/2016
28.12.2016
MTI-06/2019-UA
17.07.2019
MTI-9/2010
14.05.2010
MTI-2006/08
25.04.2006
MZHE-02/2019-UA
15.07.2019
MMPH-06/2019-UA
12.07.2019
MMPH-05/2019-UA
12.07.2019
MMPH-07/2019-UA
11.07.2019
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-07/2019-UA
11.07.2019
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-01/2018-UA
20.03.2018
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit