Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
MTI-06/2019-UA
17.07.2019
MTI-9/2010
14.05.2010
MTI-2006/08
25.04.2006
MZHE-02/2019-UA
15.07.2019
MMPH-06/2019-UA
12.07.2019
MMPH-05/2019-UA
12.07.2019
MMPH-07/2019-UA
11.07.2019
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-07/2019-UA
11.07.2019
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-01/2018-UA
20.03.2018
MPB-06/2019-UA
11.07.2019
MPB-26/2013
04.12.2013
MM-05/2019-RR
10.07.2019
RR-02/2016-MFSK
31.10.2016
MFSK-10/2010
23.08.2010
MM-04/2019-RR
10.07.2019
MFSK-03/2017
15.05.2017
MM-03/2019-RR
10.07.2019
MFSK-02/2015
21.04.2015
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-04/19-UA
10.07.2019
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-03/2019-UA
10.07.2019
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit