Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
QRK-02/2019-UA
20.05.2019
QRK-03/2016-UA
05.05.2016
QRK-02/2019-UA
17.05.2019
QRK-03/2016-UA
05.05.2016
MZHE-Nr.04/2019-RR
16.05.2019
MF-Nr.01/2019-RR
14.05.2019
MF-01/2010
30.07.2010
MTI-03/2019-UA
13.05.2019
QRK-07/2019-RR
08.05.2019
QRK-06/2019-RR
07.05.2019
MD-01/19-UA
17.04.2019
Ministria e Drejtësisë   Udhëzime Administrative
MD-7/2010
07.09.2010
MM-NR.01/2019-RR
16.04.2019
QRK-09/2015-RR
15.04.2019
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-04/2011
03.06.2011
MTI-02/2019-UA
15.04.2019
MTI-16/2016
07.11.2016
MPB-04/2019-UA
10.04.2019
MZHE-03/2019-RR
10.04.2019
MZHE-Nr.02/2019-RR
08.04.2019
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit