Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës   Rregullore
MFSK-NR 03/2018-RR
06.08.2018
MFSK-05/2016
31.12.2016
QRK-08/2018-UA
30.07.2018
QRK-03/2016-UA
05.05.2016
MTI-06/2018-RR
25.07.2018
MTI -05/2016
30.06.2016
QRK-10/2018-RR
23.07.2018
QRK-29/2012
14.12.2012
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-06/2018-UA
16.07.2018
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-07/2016
06.07.2016
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-05/2018-UA
16.07.2018
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-17/2016
28.12.2016
QRK-09/2018-RR
12.07.2018
QRK-27/2012
11.12.2012
Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës   Rregullore
MFSK-NR 02/2018-RR
12.07.2018
MFSK-06/2011
20.06.2011
Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës   Rregullore
MFSK-04/2009
03.04.2009
Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe e Sporteve   Rregullore
MKRS-02/2018-RR
05.07.2018
Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe e Sporteve   Rregullore
MKRS-01/2016-RR
02.07.2018
MI-07/2018-UA
29.06.2018
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit