Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
QRK-15/2018-UA
14.01.2019
QRK-02/2018-UA
02.02.2018
QRK-30/2018-RR
09.01.2019
QRK-02/2011
22.03.2011
Qeveria e Republikës së Kosovës   Rregullore
QRK-29/2018-RR
09.01.2019
QRK-10/2014
22.05.2014
QRK-28/2018-RR
09.01.2019
QRK-08/2014
11.04.2014
QRK-27/2018-RR
09.01.2019
QRK-01/2012
30.01.2012
QRK-03/2011
05.04.2011
QRK-26/2018-RR
31.12.2018
QRK-02/2011
22.03.2011
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal   Udhëzime Administrative
MAPL-04/2018-UA
31.12.2018
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal   Udhëzime Administrative
MAPL-01/2015
28.12.2015
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal   Udhëzime Administrative
MAPL-03/2018-UA
31.12.2018
MAPL-03/2011
18.04.2011
MAPL-02/2018-UA
31.12.2018
MAPL-03/2014
05.11.2014
MF-02/2018-RR
31.12.2018
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit