Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe e Sporteve   Rregullore
MKRS-03/2018-RR
07.12.2018
Ministria e Kulturës, e Rinisë dhe e Sporteve   Rregullore
MKRS-03/2016-RR
16.12.2016
MTI-17/2018-UA
07.12.2018
MTI-07/2018-UA
16.08.2018
Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë   Udhëzime Administrative
MTI-16/2018-UA
30.11.2018
Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë   Udhëzime Administrative
MTI-10/2011
20.06.2011
MTI-15/2018-UA
20.11.2018
MTI-07/2018-UA
16.08.2018
MTI-14/2018-UA
16.11.2018
MTI-2009/13
16.06.2009
QRK-22/2018-RR
12.11.2018
QRK-02/2011
22.03.2011
QRK-21/2018-RR
12.11.2018
QRK-05/2013
12.02.2013
QRK-20/2018-RR
12.11.2018
MTI-13/2018-UA
12.11.2018
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-09/2018-UA
08.11.2018
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-UA-06/2018-UA
07.11.2018
Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor   Udhëzime Administrative
MMPH-14/2015
31.12.2015
Ministria e Financave   Udhëzime Administrative
MF-03/2018-UA
30.10.2018
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit