Lista e Akteve nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Shkarko listën
Kërko aktet nënligjore të Qeverisë dhe Ministrive
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
QRK-03/2018-UA
20.03.2018
MPB-03/2018-UA
20.03.2018
MPB-04/2008
20.06.2008
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-02/2018-UA
20.03.2018
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-24/2011
31.10.2011
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-01/2018-UA
20.03.2018
Ministria e Punëve të Brendshme   Udhëzime Administrative
MPB-16/2016
26.10.2016
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal   Rregullore
MAPL-02/2017-RR
19.03.2018
MAPL-02/2013
27.06.2013
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale   Rregullore
MPMS-01/2018-RR
07.03.2018
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale   Rregullore
MPMS-01/2012
30.04.2012
MTI-01/2018-RR
07.03.2018
MTI-12/2012
12.11.2012
MTI-11/2012
12.11.2012
MTI-01/2012
23.04.2012
MF-01/2018-UA
27.02.2018
MF-06/2016
05.12.2016
QRK-03/2018-RR
23.02.2018
QRK-24/2013
15.11.2013
QRK-02/2018-RR
23.02.2018
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit