Lista e Akteve të Institucioneve Gjyqësore
Shkarko listën
Kërko aktin e institucioneve gjyqësore:
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-1144/17-AKV
11.10.2019
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-706/19-AKV
11.10.2019
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-702/17-AKV
11.10.2019
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-844/15-AKV
11.10.2019
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-439/2015-AKV
11.10.2019
Gjykata Themelore e Mitrovicës   Aktvendime
GJTH.MTR-18/2019-AKV
11.10.2019
Gjykata Themelore e Mitrovicë - Dega në Skenderaj   Aktvendime
GJTHMTR-D.SKE-299/2019-AKV
11.10.2019
Gjykata Themelore e Pejë - Dega në Deçan   Aktvendime
GJTHPJ-D.DEÇ-260/11-AKV
11.10.2019
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-3640/18-AKV
11.10.2019
Gjykata Themelore e Prishtinës - Dega në Podujevë   Aktvendime
GJTHPR-D.POD-344/12-AKV
11.10.2019
Gjykata Themelore e Prizren - Dega në Suharekë   Aktvendime
GJTHPZ-D.SUH-308/2018-AKV
11.10.2019
Gjykata Themelore në Gjakovë   Aktvendime
GJTH.GJK-345/19-AKV
11.10.2019
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-832/16-AKV
08.10.2019
Gjykata Themelore e Pejë - Dega në Istog   Aktvendime
GJTHPJ-D.IST-226/16-AKV
08.10.2019
Gjykata Themelore e Pejë - Dega në Istog   Aktvendime
GJTHPJ-D.IST-138/16-AKV
08.10.2019
Gjykata Themelore e Gjakovë - Dega në Malishevë   Aktvendime
GJTHGJK-D.MAL-184/2018-AKV
08.10.2019
Gjykata Themelore e Pejës   Aktvendime
GJTH.PJ-C.nr.111/19-AKV
04.10.2019
Gjykata Themelore e Gjilan - Dega në Viti   Aktvendime
GJTHGJL-D.VIT-C.nr. 136/2019-AKV
03.10.2019
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-867/18-AKV
02.10.2019
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-734/17-AKV
02.10.2019
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit