Lista e Akteve të Institucioneve Gjyqësore
Shkarko listën
Kërko aktin e institucioneve gjyqësore:
Filtro sipas: Renditja sipas:
Emërtimi i aktit# i aktitData e publikimit
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-901/13-AKV
12.02.2019
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-354/2015-AKV
12.02.2019
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-3241/17-AKV
12.02.2019
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-2912/18-AKV
12.02.2019
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-2853/10-AKV
12.02.2019
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-2282/13-AKV
12.02.2019
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-2526/13-AKV
12.02.2019
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-1671/15-AKV
12.02.2019
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-1027/07-AKV
12.02.2019
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-868/17-AKV
12.02.2019
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-818/07-AKV
12.02.2019
Gjykata Themelore e Prishtinës   Aktvendime
GJTH.PR-621/16-AKV
12.02.2019
Gjykata Themelore e Prizrenit   Aktvendime
GJTH.PZ-780/2018-AKV
12.02.2019
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-720/2018-AKV
11.02.2019
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-437/18-AKV
11.02.2019
Gjykata Themelore e Gjilanit   Aktvendime
GJTH.GJL-238/17-AKV
11.02.2019
Gjykata Themelore e Gjakovë - Dega në Malishevë   Aktvendime
GJTHPZ-D.MAL-189/17-AKV
11.02.2019
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-753/18-AKV
07.02.2019
Gjykata Themelore e Ferizajit   Aktvendime
GJTH.FR-289/17-AKV
07.02.2019
Gjykata Themelore e Pejës   Aktvendime
GJTH.PJ-1049/18-AKV
07.02.2019
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit