Skip Navigation LinksFillimi > Shfleto
Deklarata dhe Rezoluta të Parlamentit (6)

Kode (5)

Ligje (694)

Vendime (14)

Udhëzime Administrative (0)

Rregullore (0)

Vendime (17)

Njoftime (8)

Vendime (225)

Urdhëresa (1)

Marrëveshje (1)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (1)

Raporte (1)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Rregullore (66)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (1)

Lista (1)

Vendime (0)

Njoftime (1)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Njoftime (0)

Plane Rregullative (2)

Vendime (1)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

Vendime (0)

ICO

Vendime (23)

Raporte (0)

Statuti (0)