Lista e Akteve të Gjykatës Kushtetuese
Shkarko listën
Kërko aktet të gjykatës kushtetuese:
Emërtimi i akteve të gjykatës kushtetuese# i aktitData e publikimit
GJK-KI187/18,KI11/19-AKGJ
13.09.2019
GJK-KI128/17-AKGJ
13.09.2019
GJK-KI184/18-AKV
13.09.2019
GJK-KI160/18-AKV
13.09.2019
GJK-KI133/17-AKV
13.09.2019
GJK-KI77/17-AKV
13.09.2019
GJK-KI19/19,KI20/19-AKV
13.09.2019
GJK-KI15/18-AKV
13.09.2019
GJK-KO65/19-AKGJ
28.08.2019
GJK-KO58/19-AKGJ
28.08.2019
GJK-KI145/18-AKGJ
28.08.2019
GJK-KI135/18-AKGJ
28.08.2019
GJK-KI24/17-AKGJ
28.08.2019
GJK-KI192/18-AKV
28.08.2019
GJK-KI173/18-AKV
28.08.2019
GJK-KI169/18-AKV
28.08.2019
GJK-KI154/17 dhe KI05/18-AKV
28.08.2019
GJK-KI149/18, KI150/18, KI151/18, KI152/18, KI153/18 dhe KI154/18-AKV
28.08.2019
GJK-KI111/18-AKV
28.08.2019
GJK-KI95/18-AKV
28.08.2019
e para e kaluara 1 2 3 4 e ardhmja ... e fundit