Vitet
Ministria e Zhvillimit Ekonomik / Vendime 2017