Vitet
Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural / Vendime 2016