Vitet
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal / Vendime 2017