Vitet
Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë / Vendime 2017