Vitet
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve / Vendime 2017