Vitet
Autoriteti i Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës / Udhëzime Administrative 2017