Vitet
Policia e Republikës së Kosovës / Udhëzime Administrative 2017