Vitet
Gjykata Themelore e Prizrenit / Aktvendime 2017