Vitet
Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës / Udhëzime Administrative 2013