Vitet
Këshilli i Kosovës për Trashegimi Kulturore / Vendime 2016
 
e para e kaluara 1 2 e ardhmja e fundit