Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MTI-04/2013
Institucioni Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   07.05.2013