Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 41/05 MMPH
Institucioni Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor
I shfuqizuar
Data e publikimit:   04.03.2005