Lloji i aktit: Deklarata dhe Rezoluta të Kuvendit
Numri i aktit: 04-R-06 15.03.2012
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   20.03.2012