Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 04/L-129
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   09.11.2012
Gazeta Zyrtare: 30/2012