Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 02/L-79
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.06.2008
Gazeta Zyrtare: 25/2008