Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.U.M-59-NJT
Institucioni Noter. Usref Maznikar
Data e publikimit:   14.08.2019