Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.B.I-62/2019-NJT
Institucioni Noter. Behar Idrizi
Data e publikimit:   13.08.2019