Lloji i aktit: Shpallje
Numri i aktit: GJTHPZ-D.DRA-39/18-SH
Institucioni Gjykata Themelore Prizren - Dega Dragash
Data e publikimit:   15.03.2019