Lloji i aktit: Shpallje
Numri i aktit: GJTHPJ-D.IST-165/15-SH
Institucioni Gjykata Themelore e Pejë - Dega në Istog
Data e publikimit:   11.01.2019