Lloji i aktit: Shpallje
Numri i aktit: GJTHPZ-D.RAH-88/2018-SH
Institucioni Gjykata Themelore e Gjakovë - Dega në Rahovec
Data e publikimit:   09.08.2018