Lloji i aktit: Rregullore
Numri i aktit: ZKA-01/2017-RR
Institucioni Zyra Kombëtare e Auditimit
I shfuqizuar
Data e publikimit:   31.12.2017