Lloji i aktit: Pravilnici
Numri i aktit: K.PA-60/17-RR
Institucioni Opština Parteš
Data e publikimit:   30.06.2017