Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-10/2017-UA
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   22.08.2017