Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-14/2016-UA
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
I shfuqizuar
Data e publikimit:   03.08.2016