Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-04/2015-UA
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   29.04.2015