Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-079
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Statusi:
Në fuqi
Data e publikimit:   08.02.2017
Gazeta Zyrtare: 6/2017