Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-125
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   06.01.2017
Gazeta Zyrtare: 1/2017