Lloji i aktit: Vendime
Numri i aktit: V.PF-03/115-(QRK)
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   30.11.2016
Gazeta Zyrtare: 39/2016