Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 05/L-094
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   06.04.2016
Gazeta Zyrtare: 11/2016