Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: Njoftim-Permiresim-i-Ligjit-05/L-033
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   13.07.2015
Gazeta Zyrtare: 18/2015